Hvem er Zinken AS?

Zinken AS er en veletablert (2008) varmforzinkingsbedrift i Hordaland som skal fokussere på en lønnsom og en miljøvennlig prosess og har som mål å dekke galvaniseringsbehovet for bedriftene i vår landsdel / distrikt.
Etter noen år med begrenset aktivitetsnivå ser vi nå at behovet øker for stål som er overflatebehandlet med zink. Dette grunnet zinkens enestående evne til å beskytte stål mot korrusjon og ikke minst at vedlikeholdskostnadene reduseres dramatisk for brukerne. 

Zinken har idag 14 årsverk med fast ansatte, hvorav 12 i produksjonen. De fleste av våre medarbeidere har lang erfaring fra tilsvarende produksjonsbedrift fra tidligere. 

Zinken AS er medlem av bransjeforeningen Nordic Galvanizers som vi også henviser til med råd og tips om konstruksjonsutforming, nyheter, leveringsbetingelser osv i denne presentasjonen.

Våre mål er å være en sikker kvalitetsleverandør som leverer på avtalt tid, i riktig kvalitet og til riktig pris. HMS for våre ansatte er viktig for å unngå skader og ulykker og miljøet (luften) følges opp og kontrolleres særskilt. Alle disse begrep lever i organisasjonen og settes i høysetet i alt vi foretar oss.  På bakgrunn av våre HMS- og miljømål har vi også kvalifisert oss som leverandør i Achilles JQS - Oljeindustriens leverandør register. 

Vi har på bakgrunn av nevnte filosofi fysisk skilt mellom forbehandlings avdeling (rensing av stålet ved hjelp av syrer) og  zinkgryten inkludert etterbehandling (renovering og pakking) av stålet. Denne adskillelsen anså vi som nødvendig for å oppnå et så godt miljø som mulig for de ansatte i bedriften.

Eksempler på ferdigprodukter