Zink i naturen

Vil du vite mer om zink i miljøet? Bestill brosjyren: Zink - Ett metall i naturens kretsløp. 
Bestill brosjyre her 

De fleste steinsorter inneholder zink i forskjellige mengder, og zink finnes naturlig i luft, vann og jord. Grunnet vær og erosjon av steiner, jord og avleiringer, sammen med vulkanisk aktivitet og skogsbranner, så transporteres zink naturlig rundt i naturen.

En stor del av zinken som finnes i tjern og mindre vann samler seg i avleiret bunnfall i elvemunninger og langs kysten, hvor det binder seg til organisk og uorganisk materiale. Dette reduserer mobiliteten og påvirker dens mulighet til å bli transportert rundt i naturens kretsløp.

Studier av is fra Grønland viser at nivået av zink i atmosfæren, sammen med andre typer metaller, går tusenvis av år tilbake i tid. Siden slutten av attenhundretallet har industriell aktivitet resultert i menneskeskapt tilførsel av zink i miljøet. Studier viser at denne tilførselen nådde sin topp i 1960-årene, og har gått markert ned siden da. Denne nedadgående trend er et direkte resultat av bedre utslippskontroll fra zinkindustrien, og zinknivået i omkringliggende luft har gått tilbake til pre-industrielt nivå.

Studier viser at denne tilførselen nådde sin topp i 1960-årene, og har gått markert ned siden da. Denne nedadgående trend er et direkte resultat av bedre utslippskontroll fra zinkindustrien, og zinknivået i omkringliggende luft har gått tilbake til pre-industrielt nivå.

Les mer om zink:
Miljømessige risikoanalyser

Risikoanalyser viser sannsynligheten for at en substans har en negativ effekt på menneskets helse eller funksjonene i økosystemet. For å kunne avgjøre dette så er det nødvendig å bestemme to verdier:

  1. Det kritiske nivået hvor negativ effekt kan forventes
  2. Det virkelig nivå av substansen i miljøet

Hvis resultatet av risikoanalysen viser at verdien fra 1) er større enn verdien fra 2) så er den ingen risiko for mennesket eller miljøet. Hvis 1) og 2) er like stor, eller 2) er størst, så eksisterer det en risiko.

WHO/IPCS zink arbeidsgruppe

For litt tid tilbake ble IPCS (the International Programme on Chemical Safety) etablert. Dette er en arbeidsgruppe (kalt ”a Task Force on Zinc”) bestående av deltakere fra WHO (World Health Organisation), the ILO (International Labour Organisation) og UNEP (United Nations Environment Programme).

Gruppens mandat har vært å etablere miljømessige kriterier for zink. Blant sine konklusjoner sier de følgene om zink: ”zink er et essensielt element i miljøet. Det eksister en mulighet for at både underskudd og overskudd på metallet kan forekomme. Av den grunn er det viktig å ha regulerende kriterier for zink, samtidig som nivået for at gift oppstår i ulike sammenhenger (luft, vann, jord etc.) ikke settes så lavt at mengden av zink faller under underskuddsgensen”.

Kilde: International Zinc Association (IZA)