Til våre samarbeidspartnere: Informasjon om klima- og miljøarbeid

Zinken AS ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport. Hvert år fyller vi ut en klima- og miljørapport som gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial. Rapporten gjøres offentlig tilgjengelig.

For å redusere vår negative miljøpåvirkning arbeider vi både internt i virksomheten og eksternt med viktige samarbeidspartnere. Alle som mottar denne meldingen spiller en rolle i arbeidet:

 • Medarbeidere
 • Kunder
 • Leverandører
 • Investorer.

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn, og oppfordrer spesielt leverandørene våre til å ta et større ansvar for sin miljøpåvirkning. For eksempel via en tredjeparts miljøsertifisering (Miljøfyrtårn, ISO14001 eller EMAS) eller i form av andre dokumenterbare prestasjoner.

Hva skal vi få til?

Overordnet sett er det miljøpolicyen som leder arbeidet vårt:

 • Ivareta HMS – IK – KS system og miljøfokus i bedriften.
 • Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:
 • Følge opp vårt miljøstyrings system, og søke forbedringer internt i organisasjonen, mot kunder og leverandører.

I tiden framover skal vi gjennomføre følgende tiltak:

 • Kildesortering av plast, papp, EL avfall, farlig avfall som maling, lim etc.
 • Energiforebyggende tiltak for å redusere forbruket.
 • Deponi av kjemikalier og farlig avfall til offentlige godkjente mottak som tidligere.
 • Redusere vannforbruk.
 • Redusere dieselforbruk på våre trucker ved å planlegge kjøremønster bedre.
 • Oppfordre våre leverandører til å ha søkelys på miljøfremmende tiltak, og miljøsertifisering.
 • Kartlegge eget forbruk og leverandørers miljøstatus på varer.

Ole Morten Skjold Zinken AS

Zinken AS

Idrettsvegen 138, 5353 Straume
Vestland, Norway

Åpne lokasjon i Google Maps


Sosiale medier

Åpningstider

Man - Fre: 07:00 - 15:15
Lørdag: Stengt
Søndag: Stengt

Kontakt oss

Tlf: 40 62 02 00
post@zinken.no

lukk

Zinken AS

Tlf: 40 62 02 00
post@zinken.no


Åpningstider

Man - Fre: 08:00 til 16:00


Utenom våre ordinære åpningstider, kan du ringe vår døgnvakt

Døgnvakt

TLF: 55 91 33 19 (alternativ 4)